Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Abergelli Power (PDF, 38 KB)
Tystysgrifau cydymffurfio â s56 a s59 Deddf Cynllunio 2008 a Rheoliad 13 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 2009