Abergelli Power

Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr amserlen ar gyfer archwilio’r cais. Mae’n cynnwys y terfynau amser ar gyfer gwneud cyflwyniadau i’r Arolygiaeth Gynllunio a dyddiadau digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr Archwiliad. Yn ogystal, mae Amserlen yr Archwiliad wedi’i gosod allan yn yr atodiad i’r llythyr rheol 8 a anfonwyd at Bartïon â Buddiant ar ddechrau’r Archwiliad.

Dyddiad digwyddiadDisgrifiad
 Date Passed
10/10/2018
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH)
ISH1 ynglŷn â’r:
• Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO)
 Date Passed
11/10/2018
Archwiliad yn dechrau
 Date Passed
17/10/2018
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
• Amserlen yr Archwiliad (gan gynnwys dyddiadau unrhyw wrandawiadau);
• Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio.
 Date Passed
09/11/2018
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn:
• Sylwadau ar Gynrychiolaethau Perthnasol;
• Crynodebau o’r holl Gynrychiolaethau Perthnasol sydd dros 1,500 o eiriau;
• Cynrychiolaethau Ysgrifenedig;
• Crynodebau o’r holl Gynrychiolaethau Ysgrifenedig sydd dros 1,500 o eiriau;
• Adroddiadau ar yr Effaith Leol gan unrhyw Awdurdodau Lleol;
• Datganiadau Tir Cyffredin y gofynnwyd amdanynt gan yr Awdurdod Archwilio;
• Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio;
• Sylwadau ar ddogfennau’r cais a ddiweddarwyd;
• Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani;
• Cyflwyniadau ôl-wrandawiad, gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar;
• Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn unrhyw Wrandawiad Materion Penodol dilynol;
• Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Caffael Gorfodol;
• Hysbysiad o ddymuniad i wneud cynrychiolaethau llafar mewn Gwrandawiad Materion Penodol ar y dDCO (os bydd angen);
• Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Llawr Agored;
• Darparu lleoliadau awgrymedig a chyfiawnhad dros archwiliadau safle i’w hystyried gan yr Awdurdod Archwilio;
• Hysbysiad o ddymuniad i fynychu Archwiliad Safle â Chwmni.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
30/11/2018
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn:
• Sylwadau ar Gynrychiolaethau Ysgrifenedig ac ymatebion i sylwadau ar Gynrychiolaethau Perthnasol;
• Sylwadau ar Adroddiadau ar yr Effaith Leol;
• Sylwadau ar ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio;
• dDCO diwygiedig gan yr Ymgeisydd;
• Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 1;
• Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
12/12/2018
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
 Date Passed
12/12/2018
Gwrandawiad Llawr Agored
Gwrandawiad Llawr Agored.
 Date Passed
13/12/2018
Gwrandawiadau Materion Penodol (ISH)
Gwrandawiad Mater Penodol ar Faterion Amgylcheddol.
 Date Passed
13/12/2018
Gwrandawiad Mater Penodol
Gwrandawiad Mater Penodol ar y Gorchymyn Caniatau Dablygiad Drafft.
 Date Passed
14/12/2018
Archwiliad Safle â Chwmni
Archwiliad Safle â Chwmni
 Date Passed
21/12/2018
Terfyn Amser 3
Terfyn Amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn:
• Cyflwyniadau ôl-wrandawiad, gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar;
• Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani;
• Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 2.
 Date Passed
11/01/2019
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen).
 Date Passed
01/02/2019
Terfyn Amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn:
• Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn;
• Unrhyw Ddatganiadau Tir Cyffredin diwygiedig/wedi’u diweddaru;
• dDCO diwygiedig yr Ymgeisydd;
• Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 3;
• Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen);
• Y DCO a ffefrir gan yr Ymgeisydd yn yr adroddiad dilysu templed Offeryn Statudol (OS);
• Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 3.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
15/02/2019
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn:
• Cyflwyniadau ôl-wrandawiad, gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achos llafar;
• Unrhyw Ddatganiadau Tir Cyffredin diwygiedig/wedi’u diweddaru;
• Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn;
• Sylwadau ar dDCO diwygiedig yr Ymgeisydd;
• Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 4.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
04/03/2019
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
• dDCO yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen);
• Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (RIES) (os bydd angen).
 Date Passed
18/03/2019
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn:
• Sylwadau ar dDCO yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen);
• Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani;
• Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn;
• Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 5;
• Y DCO terfynol i’w gyflwyno gan yr Ymgeisydd yn y templed OS gydag adroddiad dilysu’r templed OS.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
22/03/2019
Reol 17
Cedwir ar gyfer cyhoeddi unrhyw gais am wybodaeth bellach o dan Reol 17
 Date Passed
04/04/2019
• Unrhyw ymatebion i geisiadau o dan Reol;
• Unrhyw ymatebion i’r RIES (os oes angen).
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
10/04/2019
Mae’n ddyletswydd ar yr AA i gwblhau’r broses o archwilio’r cais erbyn diwedd y cyfnod 6 mis sy’n dechrau’r diwrnod ar ôl i’r Cyfarfod Rhagarweiniol gau.
 Date Passed
10/04/2019
Archwiliad wedi cau