Abergelli Power

Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr amserlen ar gyfer archwilio’r cais. Mae’n cynnwys y terfynau amser ar gyfer gwneud cyflwyniadau i’r Arolygiaeth Gynllunio a dyddiadau digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr Archwiliad. Yn ogystal, mae Amserlen yr Archwiliad wedi’i gosod allan yn yr atodiad i’r llythyr rheol 8 a anfonwyd at Bartïon â Buddiant ar ddechrau’r Archwiliad.

Dyddiad digwyddiadDisgrifiad
 Date Passed
10/10/2018
Gwrandawiad Materion Penodol (ISH)
ISH1 ynglŷn â’r: • Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft (dDCO)
 Date Passed
11/10/2018
Archwiliad yn dechrau
 Date Passed
17/10/2018
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
• Amserlen yr Archwiliad (gan gynnwys dyddiadau unrhyw wrandawiadau); • Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio.
 Date Passed
09/11/2018
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Sylwadau ar Gynrychiolaethau Perthnasol; • Crynodebau o’r holl Gynrychiolaethau Perthnasol sydd dros 1,500 o eiriau; • Cynrychiolaethau Ysgrifenedig; • Crynodebau o’r holl Gynrychiolaethau Ysgrifenedig sydd dros 1,500 o eiriau; • Adroddiadau ar yr Effaith Leol gan unrhyw Awdurdodau Lleol; • Datganiadau Tir Cyffredin y gofynnwyd amdanynt gan yr Awdurdod Archwilio; • Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio; • Sylwadau ar ddogfennau’r cais a ddiweddarwyd; • Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani; • Cyflwyniadau ôl-wrandawiad, gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar; • Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn unrhyw Wrandawiad Materion Penodol dilynol; • Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Caffael Gorfodol; • Hysbysiad o ddymuniad i wneud cynrychiolaethau llafar mewn Gwrandawiad Materion Penodol ar y dDCO (os bydd angen); • Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn Gwrandawiad Llawr Agored; • Darparu lleoliadau awgrymedig a chyfiawnhad dros archwiliadau safle i’w hystyried gan yr Awdurdod Archwilio; • Hysbysiad o ddymuniad i fynychu Archwiliad Safle â Chwmni.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
30/11/2018
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Sylwadau ar Gynrychiolaethau Ysgrifenedig ac ymatebion i sylwadau ar Gynrychiolaethau Perthnasol; • Sylwadau ar Adroddiadau ar yr Effaith Leol; • Sylwadau ar ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio; • dDCO diwygiedig gan yr Ymgeisydd; • Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 1; • Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
12/12/2018
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
Gwrandawiad Caffael Gorfodol
 Date Passed
12/12/2018
Gwrandawiad Llawr Agored
Gwrandawiad Llawr Agored.
 Date Passed
13/12/2018
Gwrandawiadau Materion Penodol (ISH)
Gwrandawiad Mater Penodol ar Faterion Amgylcheddol.
 Date Passed
13/12/2018
Gwrandawiad Mater Penodol
Gwrandawiad Mater Penodol ar y Gorchymyn Caniatau Dablygiad Drafft.
 Date Passed
14/12/2018
Archwiliad Safle â Chwmni
Archwiliad Safle â Chwmni
 Date Passed
21/12/2018
Terfyn Amser 3
Terfyn Amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Cyflwyniadau ôl-wrandawiad, gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achosion llafar; • Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani; • Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 2.
 Date Passed
11/01/2019
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen).
 Date Passed
01/02/2019
Terfyn Amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn; • Unrhyw Ddatganiadau Tir Cyffredin diwygiedig/wedi’u diweddaru; • dDCO diwygiedig yr Ymgeisydd; • Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 3; • Ymatebion i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen); • Y DCO a ffefrir gan yr Ymgeisydd yn yr adroddiad dilysu templed Offeryn Statudol (OS); • Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 3.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
15/02/2019
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Cyflwyniadau ôl-wrandawiad, gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig o achos llafar; • Unrhyw Ddatganiadau Tir Cyffredin diwygiedig/wedi’u diweddaru; • Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn; • Sylwadau ar dDCO diwygiedig yr Ymgeisydd; • Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 4.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
04/03/2019
Yr Awdurdod Archwilio yn cyhoeddi
• dDCO yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen); • Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (RIES) (os bydd angen).
 Date Passed
18/03/2019
Terfyn amser i’r Awdurdod Archwilio dderbyn: • Sylwadau ar dDCO yr Awdurdod Archwilio (os bydd angen); • Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani; • Ymatebion i wybodaeth bellach y mae’r Awdurdod Archwilio wedi gofyn amdani erbyn y terfyn amser hwn; • Sylwadau ar unrhyw wybodaeth/cyflwyniadau ychwanegol a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 5; • Y DCO terfynol i’w gyflwyno gan yr Ymgeisydd yn y templed OS gydag adroddiad dilysu’r templed OS.
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
22/03/2019
Reol 17
Cedwir ar gyfer cyhoeddi unrhyw gais am wybodaeth bellach o dan Reol 17
 Date Passed
04/04/2019
• Unrhyw ymatebion i geisiadau o dan Reol; • Unrhyw ymatebion i’r RIES (os oes angen).
View the documents received relating to this deadline
 Date Passed
10/04/2019
Mae’n ddyletswydd ar yr AA i gwblhau’r broses o archwilio’r cais erbyn diwedd y cyfnod 6 mis sy’n dechrau’r diwrnod ar ôl i’r Cyfarfod Rhagarweiniol gau.
 Date Passed
10/04/2019
Archwiliad wedi cau