Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 250 KB)
Other
Abergelli Power (PDF, 16 MB)
Asesiad Canlyniad Llifogydd - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Abergelli Power (PDF, 2 MB)
Adroddiad Arolwg Gwrychoedd - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Abergelli Power (PDF, 11 MB)
Arolwg Cadarnhau Ystlumod - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Abergelli Power (PDF, 2 MB)
Cadarnhad Adar Bridio - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Adran 51 i'r Ymgeisydd (PDF, 171 KB)
Fersiwn Gymraeg/ Fersiwn Saesneg
Other
Hysbysiad o Benderfyniad i Dderbyn Cais (PDF, 195 KB)
Fersiwn Gymraeg/ Fersiwn Saesneg
Other
Rhestr Wirio Adran 55 (PDF, 980 KB)
Fersiwn Gymraeg/ Fersiwn Saesneg
Other
Swansea City Council (PDF, 29 KB)
Swansea City Response to Adequacy of Consultation
Other
Neath Port Talbot (PDF, 32 KB)
Neath Port Talbot Response to Adequacy of Consultation