Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
National Grid (PDF, 718 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 hwyr gan National Grid – wedi’i derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Abergelli Solar Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Llythyr at yr Arolygiaeth Gynllunio
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 47 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Clawr E-bost Abergelli Power Project
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 77 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a National Grid Electricity Transmission plc
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 189 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau'r ymgeiswyr ar Cyflwyniadau Terfyn Amser 5
Other
City and County of Swansea (PDF, 113 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau Terfyn Amser 6
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 77 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a National Grid Gas plc
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 656 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft OS Fformat (Adolygiad 6) OS Adroddiad Dilysu
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 796 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Llythr Clawr Terfynol Terfyn Amser 6 Abergelli Power
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 773 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Fformat OS (Diwygiad 6)
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 971 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft OS Fformat (Arolygiad 6) Glân
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 120 KB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Atodlen o Newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cytundeb Adran 106