Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 112 KB
Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
Abergelli Power - Rhestr yr Ymgeisydd o gywiriadau i’r DCO
Other
Maint: 441 KB
Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
Abergelli Power - Hysbysiad Cywiriad
Other
Maint: 174 KB
Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
The Abergelli Gas Fired Generating Station (Correction) Order 2020
Other
Maint: 1 MB
Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
Abergelli Power - Cymhariaeth DCO yr Ymgeisydd
Other
Maint: 1 MB
Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
Abergelli Power - Llythyr Eglurhaol - Cais yr Ymgeisydd am Orchymyn Cywiro
Other
Maint: 3 MB
Adroddiad Argymhelliad
Other
Maint: 62 KB
Hysbysiad Rheoliad 23 - Llythyr Hysbysiad o Benderfyniad
Other
Maint: 566 KB
Gorchymyn Caniatâd Datblygu fel y’i Gwnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 557 KB
Llythyr Penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 188 KB
Llythyr Hysbysiad o Benderfyniad
Other
Maint: 2 MB
Atodiadau Adroddiad Argymhelliad
Other
Maint: 39 KB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 6
Other
Maint: 82 KB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 5
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 9
Other
Maint: 116 KB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 8
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 1
Other
Maint: 115 KB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 2
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 7
Other
Maint: 3 MB
Loxley Solicitors
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 133 KB
Wales & West Utilities Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 80 KB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 4
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Mateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol Rhan 3
Other
Maint: 1 MB
Llywodraeth Cymru
Ymateb i ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Other
Maint: 187 KB
Ymgynghoriad yr Ysgrifennydd Gwladol
Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol - 26 Gorffennaf 2019
Other
Maint: 122 KB
Hysbysiad o gwblhau Archwiliad yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 7 MB
Abergelli Power Limited
Cytundeb a106 wedi’i arwyddo gan APL a CCS - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 75 KB
Cyngor Abertawe
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad - Ymateb i'r Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd
Other
N/A
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin Terfynol rhwng Abergelli Power Limited a National Grid Gas - Arwyddwyd gan Nationl Grid Gas
Other
Maint: 40 KB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad -Ymateb i'r Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd
Other
Maint: 6 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin Terfynol rhwng Abergelli Power Limited a National Grid Electricity Transmission plc - Arwyddwyd gan Abergelli Power Limited
Other
Maint: 6 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin Terfynol rhwng Abergelli Power Limited a National Grid Gas - Arwyddwyd gan Abergelli Power Limited
Other
Maint: 760 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 7 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin Terfynol rhwng Abergelli Power Limited a National Grid - Arwyddwyd gan National Grid Electricity Transmissions plc
Other
Maint: 718 KB
National Grid
Cyflwyniad Terfyn Amser 6 hwyr gan National Grid – wedi’i derbyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Solar Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Llythyr at yr Arolygiaeth Gynllunio
Other
Maint: 47 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Clawr E-bost Abergelli Power Project
Other
Maint: 77 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a National Grid Electricity Transmission plc
Other
Maint: 189 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau'r ymgeiswyr ar Cyflwyniadau Terfyn Amser 5
Other
Maint: 113 KB
City and County of Swansea
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Sylwadau Terfyn Amser 6
Other
Maint: 77 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a National Grid Gas plc
Other
Maint: 656 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft OS Fformat (Adolygiad 6) OS Adroddiad Dilysu
Other
Maint: 796 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Llythr Clawr Terfynol Terfyn Amser 6 Abergelli Power
Other
Maint: 773 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Fformat OS (Diwygiad 6)
Other
Maint: 971 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft OS Fformat (Arolygiad 6) Glân
Other
Maint: 120 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Atodlen o Newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 6 Cyflwyniad - Cytundeb Adran 106
Other
Maint: 296 KB
Adroddiad ar y Goblygiadau i Safleoedd Ewropeaidd (RIES)
Cyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio - 4 Mawrth 2019
Other
Maint: 882 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Adolygiad 5) - Olrhain
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchuddiwch E-bost
Other
Maint: 183 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Sylwadau ar gyflwyniadau Terfyn Amser 4
Other
Maint: 36 KB
Cyngor Abertawe
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Atodiad G
Other
Maint: 213 KB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Sylwadau Terfyn Amser 5
Other
Maint: 145 KB
Cyngor Abertawe
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad -
Other
Maint: 765 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad -Llythyr Gorchudd a Chanllaw i'r Cais
Other
Maint: 271 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Datganiad o Dir Cyffredin gyda Dŵr Cymru
Other
Maint: 1 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 5 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Adolygiad 5) - Olrhain
Other
Maint: 636 KB
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Adroddiad Cynllun Datblygiad Lleol - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 18 MB
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyflwyniad Hwyr - Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 6 MB
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amser 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad 4 - Rhan 1 - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 109 KB
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad B - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 8 MB
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad A - Rhan 2 - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 6 MB
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad A - Rhan 3 - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Michael Edwards
Other
Maint: 997 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft - Glân (Diwygiad 4)
Other
Maint: 476 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Llythyr Eglurhaol
Other
Maint: 303 KB
Cyfoeth Naturiol Cymru
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymatebion Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 126 KB
Cyngor Abertawe
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniadu Dyddiad Cau 3
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Rediplay Limited
Other
Maint: 695 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 342 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Amlinelliad o'r Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu (Diwygiad 4)
Other
Maint: 83 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Atodlen o Newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Maint: 129 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Adeilad Darluniadol o Strwythur y Ffordd dros Gyfleustodau
Other
Maint: 1 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - 2.4 Cynllun Strydoedd a Mynediad Hawliau Tramwy
Other
Maint: 667 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft - Adroddiad Dilysu (Diwygiad 4)
Other
Maint: 601 KB
Loxley ar ran Michael Edwards
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Michael Edwards
Other
Maint: 463 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Atodiad y Datganiad Cynllunio
Other
Maint: 695 KB
Loxley ar ran Wynne Watkins and Rediplay Ltd
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Rediplay Limited
Other
Maint: 268 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau’r Ymgeisydd ar gyflyniadau Partïon Eraill Terfyn Amser 3
Other
Maint: 333 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Strategaeth Lliniaru Tirweddau ac Ecoleg Amlinellol (Diwygiad 4)
Other
Maint: 66 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Dŵr Cymru
Other
Maint: 436 KB
Cyngor Abertawe
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Adfer ac Ôl-ofal Gweithfeydd Glo ac Agregau
Other
Maint: 729 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft – Wedi'i olrhain (Diwygiad 4)
Other
Maint: 255 KB
Loxley ar ran Michael Edwards, Wynne Watkins and Rediplay Ltd
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Maint: 580 KB
Osborne Clarke LLP ar ran Western Power Distribution (South Wales) PLC
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 208 KB
Rheol 8(3) – Amrywiad i’r amserlen
Other
Maint: 239 KB
Cwestiynau Ysgrifenedig Pellach
Other
Maint: 923 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Diwygiedig - newidiadau olrhain
Other
Maint: 81 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Datganiad Tir Cyffredin Diwygiedig gyda Michael Edwards
Other
Maint: 794 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Datganiad Tir Cyffredin Diwygiedig gyda Chyngor Dinas a Sir Abertawe
Other
Maint: 135 KB
Loxley Solicitors ar ran Mr Michael Edwards , Rediplay Limited and Mr Wynne Watkins
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb o'r nodiadau ysgrifenedig ar gyflwyniadau llafar a wnaed yn y Gwrandawiad Caffael Gorfodol ar 12 Rhagfyr
Other
Maint: 3 MB
Mr and Mrs Rasbridge
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 756 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Llythyr Esboniadol gydag Atodiadau
Other
Maint: 860 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb ysgrifenedig o Cais Llafar yr Ymgeisydd a roddwyd yn y Gwarandawiad Mater Penodol Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
Maint: 614 KB
City and County Of Swansea
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Terfyn Amser 3 gyda atodiadau A-D
Other
Maint: 55 KB
Natural Resources Wales
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Maint: 271 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Strategaeth Lliniaru Tirwedd ac Ecoloeg Amlinellol Diwygiedig (Adolygiad 3)
Other
Maint: 614 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb ysgrifenedig o Cais Llafar yr Ymgeisydd a roddwyd yn y Gwarandawiad Mater Penodol Materion Amgylcheddol
Other
Maint: 114 KB
Loxley Solicitors ar ran Mr Michael Edwards , Rediplay Limited and Mr Wynne Watkins
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - E-bost Esboniadol
Other
Maint: 245 KB
City and County Of Swansea
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad E - Ymateb i Sylwadau'r Ymgeisydd ar Adroddiad Effaith Lleol
Other
Maint: 1 MB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Diwygiedig - Glân
Other
Maint: 227 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 2 Partïon Eraill
Other
Maint: 7 MB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb ysgrifenedig o Cais Llafar yr Ymgeisydd a roddwyd yn y Gwarandawiad Caffael Gorfodol
Other
Maint: 82 KB
Abergelli Power Limited
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Datganiad Tir Cyffredin Diwygiedig gyda Mr Wynne Watkins a Rediplay Limited
Other
Maint: 139 KB
Loxley Solicitors ar ran Mr Michael Edwards , Rediplay Limited and Mr Wynne Watkins
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb o'r nodiadau ysgrifenedig ar gyflwyniadau llafar a wnaed yn y Gwrandawiad Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar 13 Rhagfyr
Other
audio recording
Maint: 4 MB
Cofnod o Gwrandawiad Llawr Agored - 12 Rhagfyr 2018
Other
audio recording
Maint: 101 MB
Other
Maint: 35 KB
Cofnod o Gwrandawiad Caffael Gorfodol - 12 Rhagfyr 2018
Other
audio recording
Maint: 71 MB
Cofnod o Gwrandawiad Mater Penodol ar Faterion Amgylcheddol - 13 Rhagfyr 2018
Other
Maint: 250 KB
Llyfrgell yr Archwiliad
Other
Maint: 121 KB
Elenor Rasbridge
Ymateb i Reol 6 - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 141 KB
Agenda Gwrandawiad Llawr Agored Dydd Mercher 12 Rhagfyr 2018 (19:00)
Other
Maint: 176 KB
Enviromental Hearing Agenda
Agenda Gwrandawiad
Other
Maint: 177 KB
DCO Hearing Agenda
Agenda Gwrandawiad
Other
Maint: 2 MB
Amserlen Archwiliad Safle â Chwmni
Amserlen Archwiliad Safle â Chwmni
Other
Maint: 221 KB
CA Hearing Agenda
Agenda Gwrandawiad
Other
Maint: 64 KB
City and County Of Swansea
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 477 KB
Appendix I
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 104 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 924 KB
Appendix J
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 751 KB
City and County Of Swansea
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 849 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 659 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 191 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 466 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 979 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 833 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 370 KB
AECOM
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 843 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 75 KB
Abergelli Power
Terfyn Amser 2 Cyflwyniad
Other
Maint: 80 KB
Loxley Solicitors
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr, a dderbynnir yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio, ar ran Rediplay Cyfyngedig, Wynne Watkins a Michael Edwards (cleientiaid a gynrychiolir gan Loxley Solicitors).
Other
Maint: 186 KB
Asesiad Trawsffiniol EIA
Other
Maint: 268 KB
Rheol 13 - Hysbysiad o Wrandawiad/
Other
Maint: 533 KB
Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Maint: 43 KB
Michael Edwards
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 69 KB
Public Health England
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 81 KB
National Grid Electricity Transmission PLC and National Grid Gas PLC
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 20 KB
Michael Edwards
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 5 MB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix D
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 43 KB
Wynne Watkins and Rediplay Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol – Glân
Other
Maint: 986 KB
National Grid Electricity Transmission PLC and National Grid Gas PLC
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 19 KB
Wynne Watkins and Rediplay Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 398 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 282 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Matrics Sgrinio HRA – Glân
Other
Maint: 652 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol
Other
Maint: 115 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 358 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl gwrandawiadau gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig llafar
Other
Maint: 3 MB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Maint: 410 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol – Glân
Other
Maint: 340 KB
Abergelli Power Limited with Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 3 MB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix B
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 317 KB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix C
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 9 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 340 KB
Swansea City Council
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 389 KB
Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 242 KB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix A
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 513 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Maint: 87 KB
Abergelli Power Limited and National Grid Gas plc
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 87 KB
Abergelli Power Limited and National Grid Electricity Transmission plc
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 75 KB
Abergelli Power Limited and Welsh Water
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 2 MB
T.Llewellyn Jones Solicitors
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar ran gwrthwynebwyr
Other
Maint: 77 KB
Abergelli Power Limited and Michael Edwards
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 729 KB
Abergelli Power and City and County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 293 KB
Abergelli Power and Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 78 KB
Abergelli Power Limited and Wynne Watkins and Rediplay Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 253 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Strategaeth Lliniaru Tirweddau ac Ecoleg Amlinellol
Other
Maint: 879 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - DCO Drafft – Glân
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Strategaeth Draenio Amlinellol
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl gwrandawiadau gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig llafar
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Sylwadau ar Gynrychioliadau Perthnasol
Other
Maint: 38 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Atodlen o newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Maint: 751 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - DCO Drafft - Wedi'i Olrhain
Other
Maint: 247 KB
Nodyn Cyfarfod Rhagarweiniol
Other
Maint: 827 KB
Cwestiynau Ysgrifenedig Cyntaf yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 618 KB
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol - Rheol 8
Other
audio recording
Maint: 35 MB
Recordiad Cyfarfod Rhagarweiniol - 10 Hydref 2018
Other
audio recording
Maint: 82 MB
Cofnod o Wrandawiad Mater Penodol Rhif 1 (ISH) - 10 Hydref 2018
Other
Maint: 16 MB
Abergelli Power
Asesiad Canlyniad Llifogydd - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power
Adroddiad Arolwg Gwrychoedd - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 11 MB
Abergelli Power
Arolwg Cadarnhau Ystlumod - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power
Cadarnhad Adar Bridio - Cyflwyniadau Ychwanegol Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 92 KB
Sylwadau Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Sylwadau Cyngor Dinas a Sir Abertawe ar Amserlen Archwilio drafft - Derbyniwyd y cyflwyniad ychwanegol yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio.
Other
Maint: 312 KB
Abergelli Power
Sylwadau'r Ymgeiswyr ar yr Amserlen Archwilio drafft - Derbyniwyd y cyflwyniad ychwanegol yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 472 KB
Rheol 6 - Hysbysiad o’r cyfarfod rhagarweiniol
Other
Maint: 38 KB
Abergelli Power
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi: 4.3 Book of Reference_Clean.
Other
Maint: 38 KB
Abergelli Power
Cyflwyniad Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Arholi: 4.3 Book of Reference_Tracked
Other
Maint: 38 KB
Abergelli Power
Tystysgrifau cydymffurfio â s56 a s59 Deddf Cynllunio 2008 a Rheoliad 13 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 2009
Other
Maint: 88 KB
Penodi’r Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 185 KB
Abergelli Power
Adran 56 Hysbysiad Rheol 9
Other
Maint: 171 KB
Cyngor Adran 51 i'r Ymgeisydd
Fersiwn Gymraeg/ Fersiwn Saesneg
Other
Maint: 195 KB
Hysbysiad o Benderfyniad i Dderbyn Cais
Fersiwn Gymraeg/ Fersiwn Saesneg
Other
Maint: 980 KB
Rhestr Wirio Adran 55
Fersiwn Gymraeg/ Fersiwn Saesneg
Other
Maint: 29 KB
Swansea City Council
Swansea City Response to Adequacy of Consultation
Other
Maint: 32 KB
Neath Port Talbot
Neath Port Talbot Response to Adequacy of Consultation
Other
Maint: 197 KB
Abergelli Power
9.1 Grid Connection Statement
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power
10.1.0 Planning Statement
Other
Maint: 201 KB
Abergelli Power
10.1.1 Planning Statement Executive Summary in Welsh
Other
Maint: 192 KB
Abergelli Power
9.2 Gas Connection Statement
Other
Maint: 143 KB
Abergelli Power
5.4 Details of other consents and licences
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power
5.1.0 Consultation Report
Other
Maint: 162 KB
Abergelli Power
5.3 Statement of Engagement of Section 79(1) of the Environmental Protection Act 1990
Other
Maint: 11 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume E
Other
Maint: 44 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume D
Other
Maint: 234 KB
Abergelli Power
5.1.1 Consultation Report Executive Summary in Welsh
Other
Maint: 16 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume B
Other
Maint: 17 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume C
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power
5.5 No Significant Effects Report
Other
Maint: 6 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume B
Other
Maint: 17 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume A
Other
Maint: 17 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume B
Other
Maint: 21 MB
Abergelli Power
5.2 Consultation Report Appendices - Volume B
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power
2.1 Site Location Plan
Other
Maint: 1 MB
Abergelli Power
2.7 Indicative Generating Equipment Elevation North
Other
Maint: 698 KB
Abergelli Power
2.6 Indicative Layout Project Site
Other
Maint: 1,002 KB
Abergelli Power
2.5 Existing Site Layout Plan
Other
Maint: 1 MB
Abergelli Power
2.3 Works Plan
Other
Maint: 1 MB
Abergelli Power
2.4 Rights of Way, Streets and Access Plan
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power
2.9 Hedgerow Plan
Other
Maint: 473 KB
Abergelli Power
2.8 Indicative Gas and Electrical Connection Plan
Other
Maint: 830 KB
Abergelli Power
2.2 Land Plan
Other
Maint: 97 KB
Abergelli Power
7.3 Index of Photographs and information about photomontages
Other
Maint: 1 MB
Abergelli Power
7.2 Plan Identifying Photomontage Locations and Directions of Photographs
Other
Maint: 35 MB
Abergelli Power
7.1 Photographs and Photomontages
Other
Maint: 5 MB
Abergelli Power
10.2 Design Principles Statement
Other
Maint: 74 KB
Abergelli Power
10.3 Statement of Proposed Heads of Terms for an Agreement Pursuant to s106 of the TCPA 1990
Other
Maint: 8 KB
Abergelli Power
6.2 ES Appendix 8.1b - CONFIDENTIAL BADGER INFORMATION - This report contains confidential information. Therefore this document is only available on request to those who have a legitimate need to view the Information.
Other
Maint: 52 KB
Abergelli Power
6.2 ES Appendix 8.11 Badger Report - CONFIDENTIAL BADGER INFORMATION - This report contains confidential information. Therefore this document is only available on request to those who have a legitimate need to view the Information.
Other
Maint: 12 MB
Abergelli Power
6.4.1 Environmental Statement Non-Technical Summary in Welsh
Other
Maint: 185 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume L Socioeconomics
Other
Maint: 12 MB
Abergelli Power
6.4.0 Environmental Statement Non-Technical Summary
Other
Maint: 14 MB
Abergelli Power
6.3 Environmental Statement Figures
Other
Maint: 273 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume K Historic Environment
Other
Maint: 553 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume M EMF Report
Other
Maint: 14 MB
Abergelli Power
6.3 Environmental Statement Figures
Other
Maint: 21 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part IIc
Other
Maint: 9 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part Ib
Other
Maint: 17 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part Ia
Other
Maint: 870 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume I LVIA
Other
Maint: 21 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part IIb
Other
Maint: 669 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume J Traffic and Transport
Other
Maint: 7 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part IIa
Other
Maint: 14 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part IId
Other
Maint: 552 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part III
Other
Maint: 12 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume H Geo Part IIe
Other
Maint: 10 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume B Scoping Report and Scoping Opinion
Other
Maint: 6 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume A Strategies
Other
Maint: 522 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume C CHP
Other
Maint: 15 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume F Ecology Part 3
Other
Maint: 17 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume F Ecology Part 2
Other
Maint: 19 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume G Water
Other
Maint: 10 MB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume F Ecology Part 1
Other
Maint: 4 MB
Abergelli Power
6.1 Environmental Statement
Other
Maint: 865 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume E Noise
Other
Maint: 66 KB
Abergelli Power
6.2 Environmental Statement Appendices - Volume D Air Quality
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power
3.2 Explanatory Memorandum
Other
Maint: 797 KB
Abergelli Power
3.1 Draft Development Consent Order
Other
Maint: 550 KB
Abergelli Power
4.1 Statement of Reasons
Other
Maint: 38 KB
Abergelli Power
4.3 Book of Reference Parts 1-5
Other
Maint: 6 MB
Abergelli Power
4.2 Funding Statement
Other
Maint: 280 KB
Abergelli Power
1.4 Project Glossary
Other
Maint: 391 KB
Abergelli Power
1.2 Application form
Other
Maint: 242 KB
Abergelli Power
1.1.1 Introduction to the Applicant and Guide to the Application (Welsh)
Other
Maint: 8 MB
Abergelli Power
1.3 Copies of Newspaper Notices
Other
Maint: 248 KB
Abergelli Power
1.1.0 Introduction to the Applicant and Guide to the Application
Other
Maint: 123 KB
Cydnabod a46 Hysbysiad
Other
Maint: 152 KB
Hysbysiad (a46)
Other
Maint: 1 MB
141009 EN010069 S46 notification from the applicant
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Project Scoping Opinion Report
Scoping Opinion for Abergelli Power Project
Other
Maint: 9 MB
Abergelli Power Project Applicants Scoping Report
Applicants Scoping Report
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.