Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 923 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Diwygiedig - newidiadau olrhain
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 81 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Datganiad Tir Cyffredin Diwygiedig gyda Michael Edwards
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 794 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Datganiad Tir Cyffredin Diwygiedig gyda Chyngor Dinas a Sir Abertawe
Other
Loxley Solicitors ar ran Mr Michael Edwards , Rediplay Limited and Mr Wynne Watkins (PDF, 135 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb o'r nodiadau ysgrifenedig ar gyflwyniadau llafar a wnaed yn y Gwrandawiad Caffael Gorfodol ar 12 Rhagfyr
Other
Mr and Mrs Rasbridge (PDF, 3 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 756 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Llythyr Esboniadol gydag Atodiadau
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 860 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb ysgrifenedig o Cais Llafar yr Ymgeisydd a roddwyd yn y Gwarandawiad Mater Penodol Gorchymyn Caniatâd Datblygu
Other
City and County Of Swansea (PDF, 614 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Ymateb Terfyn Amser 3 gyda atodiadau A-D
Other
Natural Resources Wales (PDF, 55 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 271 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Strategaeth Lliniaru Tirwedd ac Ecoloeg Amlinellol Diwygiedig (Adolygiad 3)
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 614 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb ysgrifenedig o Cais Llafar yr Ymgeisydd a roddwyd yn y Gwarandawiad Mater Penodol Materion Amgylcheddol
Other
Loxley Solicitors ar ran Mr Michael Edwards , Rediplay Limited and Mr Wynne Watkins (PDF, 114 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - E-bost Esboniadol
Other
City and County Of Swansea (PDF, 245 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Atodiad E - Ymateb i Sylwadau'r Ymgeisydd ar Adroddiad Effaith Lleol
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 1 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Diwygiedig - Glân
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 227 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Sylwadau ar Gyflwyniadau Terfyn Amser 2 Partïon Eraill
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 7 MB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb ysgrifenedig o Cais Llafar yr Ymgeisydd a roddwyd yn y Gwarandawiad Caffael Gorfodol
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 82 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Datganiad Tir Cyffredin Diwygiedig gyda Mr Wynne Watkins a Rediplay Limited
Other
Loxley Solicitors ar ran Mr Michael Edwards , Rediplay Limited and Mr Wynne Watkins (PDF, 139 KB)
Cyflwyniad Terfyn Amser 3 - Crynodeb o'r nodiadau ysgrifenedig ar gyflwyniadau llafar a wnaed yn y Gwrandawiad Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar 13 Rhagfyr