Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Cyngor Dinas a Sir Abertawe (PDF, 636 KB)
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Adroddiad Cynllun Datblygiad Lleol - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Dinas a Sir Abertawe (PDF, 18 MB)
Cyflwyniad Hwyr - Cyflwyniad Terfyn Amser 4 - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig Pellach yr Awdurdod Archwilio - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Dinas a Sir Abertawe (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amser 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad 4 - Rhan 1 - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Dinas a Sir Abertawe (PDF, 109 KB)
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad B - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Dinas a Sir Abertawe (PDF, 8 MB)
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad A - Rhan 2 - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Dinas a Sir Abertawe (PDF, 6 MB)
Cyflwyniad Hwyr Terfyn Amswer 4 - Cynllun Datblygiad Lleol Atodiad A - Rhan 3 - Wedi'i derbyn wrth ddisgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Michael Edwards
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 997 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft - Glân (Diwygiad 4)
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 476 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Llythyr Eglurhaol
Other
Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 303 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymatebion Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Cyngor Abertawe (PDF, 126 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Cyflwyniadu Dyddiad Cau 3
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Rediplay Limited
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 695 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Pellach Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 342 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Amlinelliad o'r Cynllun Rheoli Amgylchedd Adeiladu (Diwygiad 4)
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 83 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Atodlen o Newidiadau i'r Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 129 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Adeilad Darluniadol o Strwythur y Ffordd dros Gyfleustodau
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 1 MB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - 2.4 Cynllun Strydoedd a Mynediad Hawliau Tramwy
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 667 KB)
Terfyn Amser Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft - Adroddiad Dilysu (Diwygiad 4)
Other
Loxley ar ran Michael Edwards (PDF, 601 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Michael Edwards
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 463 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Atodiad y Datganiad Cynllunio
Other
Loxley ar ran Wynne Watkins and Rediplay Ltd (PDF, 695 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin rhwng Abergelli Power Limited a Rediplay Limited
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 268 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau’r Ymgeisydd ar gyflyniadau Partïon Eraill Terfyn Amser 3
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 333 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Strategaeth Lliniaru Tirweddau ac Ecoleg Amlinellol (Diwygiad 4)
Other
Cyngor Abertawe (PDF, 436 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Adfer ac Ôl-ofal Gweithfeydd Glo ac Agregau
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 729 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft – Wedi'i olrhain (Diwygiad 4)
Other
Loxley ar ran Michael Edwards, Wynne Watkins and Rediplay Ltd (PDF, 255 KB)
Terfyn Amser 4 Cyflwyniad - Sylwadau Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft