Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 80 KB
Loxley Solicitors
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr, a dderbynnir yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio, ar ran Rediplay Cyfyngedig, Wynne Watkins a Michael Edwards (cleientiaid a gynrychiolir gan Loxley Solicitors).
Other
Maint: 533 KB
Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Maint: 43 KB
Michael Edwards
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 69 KB
Public Health England
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 81 KB
National Grid Electricity Transmission PLC and National Grid Gas PLC
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 20 KB
Michael Edwards
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 5 MB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix D
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 43 KB
Wynne Watkins and Rediplay Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol – Glân
Other
Maint: 986 KB
National Grid Electricity Transmission PLC and National Grid Gas PLC
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 19 KB
Wynne Watkins and Rediplay Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 398 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 282 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Matrics Sgrinio HRA – Glân
Other
Maint: 652 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol
Other
Maint: 115 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 358 KB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl gwrandawiadau gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig llafar
Other
Maint: 3 MB
City & County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Maint: 410 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol – Glân
Other
Maint: 340 KB
Abergelli Power Limited with Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 3 MB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix B
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 317 KB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix C
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 9 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 340 KB
Swansea City Council
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 389 KB
Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 242 KB
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix A
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Maint: 513 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Maint: 87 KB
Abergelli Power Limited and National Grid Gas plc
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 87 KB
Abergelli Power Limited and National Grid Electricity Transmission plc
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 75 KB
Abergelli Power Limited and Welsh Water
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 2 MB
T.Llewellyn Jones Solicitors
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar ran gwrthwynebwyr
Other
Maint: 77 KB
Abergelli Power Limited and Michael Edwards
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 729 KB
Abergelli Power and City and County of Swansea
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 293 KB
Abergelli Power and Natural Resources Wales
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 78 KB
Abergelli Power Limited and Wynne Watkins and Rediplay Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Maint: 253 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Strategaeth Lliniaru Tirweddau ac Ecoleg Amlinellol
Other
Maint: 879 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - DCO Drafft – Glân
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Strategaeth Draenio Amlinellol
Other
Maint: 3 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl gwrandawiadau gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig llafar
Other
Maint: 2 MB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Sylwadau ar Gynrychioliadau Perthnasol
Other
Maint: 38 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Atodlen o newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Maint: 751 KB
Abergelli Power Limited
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - DCO Drafft - Wedi'i Olrhain
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.