Abergelli Power

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (5)

Cais y datblygwr (70)

Derbyn (10)

Cyn archwiliad (6)

Archwiliad (153)

Penderfyniad (24)

Penderfywyd (0)

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Loxley Solicitors (PDF, 80 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniad hwyr, a dderbynnir yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio, ar ran Rediplay Cyfyngedig, Wynne Watkins a Michael Edwards (cleientiaid a gynrychiolir gan Loxley Solicitors).
Other
Natural Resources Wales (PDF, 533 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Michael Edwards (PDF, 43 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Public Health England (PDF, 69 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
National Grid Electricity Transmission PLC and National Grid Gas PLC (PDF, 81 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Michael Edwards (PDF, 20 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix D (PDF, 5 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Wynne Watkins and Rediplay Limited (PDF, 43 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol – Glân
Other
National Grid Electricity Transmission PLC and National Grid Gas PLC (PDF, 986 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Wynne Watkins and Rediplay Limited (PDF, 19 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
City & County of Swansea (PDF, 398 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 282 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Matrics Sgrinio HRA – Glân
Other
City & County of Swansea (PDF, 652 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Effaith Lleol
Other
City & County of Swansea (PDF, 115 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Crynodeb o'r Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
City & County of Swansea (PDF, 358 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl gwrandawiadau gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig llafar
Other
City & County of Swansea (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 410 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol – Glân
Other
Abergelli Power Limited with Natural Resources Wales (PDF, 340 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix B (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix C (PDF, 317 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 9 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Swansea City Council (PDF, 340 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Ymateb i Gwestiynau Ysgrifenedig yr Awdurdod Archwilio
Other
Natural Resources Wales (PDF, 389 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Michael Edwards, Rediplay and Wynne Watkins Appendix A (PDF, 242 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Gynrychiolaeth Ysgrifenedig
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 513 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - E-bost Eglurhad
Other
Abergelli Power Limited and National Grid Gas plc (PDF, 87 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Abergelli Power Limited and National Grid Electricity Transmission plc (PDF, 87 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Abergelli Power Limited and Welsh Water (PDF, 75 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
T.Llewellyn Jones Solicitors (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cynrychiolaeth Ysgrifenedig ar ran gwrthwynebwyr
Other
Abergelli Power Limited and Michael Edwards (PDF, 77 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Abergelli Power and City and County of Swansea (PDF, 729 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Abergelli Power and Natural Resources Wales (PDF, 293 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Abergelli Power Limited and Wynne Watkins and Rediplay Limited (PDF, 78 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Datganiad Tir Cyffredin
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 253 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Strategaeth Lliniaru Tirweddau ac Ecoleg Amlinellol
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 879 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - DCO Drafft – Glân
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Strategaeth Draenio Amlinellol
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 3 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Cyflwyniadau ar ôl gwrandawiadau gan gynnwys cyflwyniadau ysgrifenedig llafar
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 2 MB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Sylwadau ar Gynrychioliadau Perthnasol
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 38 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - Atodlen o newidiadau i'r DCO Drafft
Other
Abergelli Power Limited (PDF, 751 KB)
Terfyn Amser 1 Cyflwyniad - DCO Drafft - Wedi'i Olrhain