Fferm Wynt Alltraeth Mona

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

SourceDescription
Other
Ymateb i gais a102A Chamber of Shipping (Saesneg) (PDF, 107 KB)
Llythyr gan yr Awdurdod Archwilio ynghylch cais i ddod yn Barti â Buddiant o dan adran 102A o Ddeddf Cynllunio 2008 - Chamber of Shipping
Other
Ymateb i gais a102A Chamber of Shipping (Cymraeg) (PDF, 157 KB)
Llythyr gan yr Awdurdod Archwilio ynghylch cais i ddod yn Barti â Buddiant o dan adran 102A o Ddeddf Cynllunio 2008 - Chamber of Shipping
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Cymraeg) (PDF, 168 KB)
Yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Gogledd Iwerddon)
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Cymraeg) (PDF, 168 KB)
Isle of Man Steam Packet Company
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Cymraeg) (PDF, 168 KB)
Natural England
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Cymraeg) (PDF, 167 KB)
NatureScot
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Saesneg) (PDF, 147 KB)
Natural England
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Saesneg) (PDF, 147 KB)
Gweriniaeth Iwerddon
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Saesneg) (PDF, 148 KB)
National Farmers' Union
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Cymraeg) (PDF, 168 KB)
National Farmers' Union
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Saesneg) (PDF, 147 KB)
Gwlad Belg
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Saesneg) (PDF, 147 KB)
Isle of Man Steam Packet Company
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Saesneg) (PDF, 147 KB)
NatureScot
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Cymraeg) (PDF, 167 KB)
Gwlad Belg
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Saesneg) (PDF, 147 KB)
Yr Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Gogledd Iwerddon)
Other
Hysbysiad of status Person Arall (Cymraeg) (PDF, 168 KB)
Gweriniaeth Iwerddon
Other
Other
Other
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 1 (Cwmpas y Datblygiad Arfaethedig) - Saesneg (PDF, 133 KB)
Other
Llythyr Rheol 4 (Diwygio penodiad yr ExA) - Cymraeg (PDF, 138 KB)
Other
Llythyr Rheol 4 (Diwygio penodiad yr ExA) - Saesneg (PDF, 141 KB)
Other
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Llawr Agored 1 - Saesneg (PDF, 119 KB)
Other
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Mater Penodol 1 (Cwmpas y Datblygiad Arfaethedig) - Cymraeg (PDF, 185 KB)
Other
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Llawr Agored 1 - Cymraeg (PDF, 123 KB)
Other
Llythyr Rheol 6 – hysbysiad o’r cyfarfod rhagarweiniol a’r materion i’w trafod (PDF, 841 KB)
Other
Fferm Wynt Alltraeth Mona (PDF, 90 KB)
Tystysgrif Adran 59
Other
Fferm Wynt Alltraeth Mona (PDF, 76 KB)
Tystysgrif Adran 56
Other
Fferm Wynt Alltraeth Mona (PDF, 74 KB)
Hysbysiad Rheoliad 16
Other
Yr Awdurdod Glo (PDF, 310 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Westmorland and Furness Council (PDF, 243 KB)
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 1 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - C1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Glân) (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 10 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - B4 Cynllun Gwaith - Rhynglanwol ac Alltraeth (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 5 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - B7 Cynllun Tir Categori Arbennig (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 6 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - B16 Cynllun Atal Hawliau Tramwy Cyhoeddus Dros Dro (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 523 KB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - C3 Memorandwm Esboniadol (Trac) (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 431 KB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - A6 Ymateb i Gyngor a51 (F01) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 517 KB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - C3 Memorandwm Esboniadol (Glân) (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 6 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - B6 Cynllun Tir y Goron (Ar y Tir) (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 6 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - B15 Cynllun Gwaith Stryd a Mynediad i Waith (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 6 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - B3 Cynllun Gwaith - Ar y Tir (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 598 KB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - A5 Canllaw Cais (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 10 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - F1.4 Datganiad Amgylcheddol - Dewis Safle ac Ystyried Dewisiadau Eraill (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 1 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - C1 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft (Trac) (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 1 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - C2 Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft Adroddiad Dilysu (F01) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 6 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - D4 Llyfr Cyfeirnodau (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 13 MB)
Ymateb yr Ymgeisydd i gyngor a51 - B5 Cynllun Tir (Ar y Tir) (F02) - Derbyniwyd gan yr Awdurdod Archwilio yn dilyn apwyntiad ar 3 Ebrill 2024
Other
Llyfrgell yr Archwiliad (PDF, 361 KB)
Other
Rhybudd o Benodi Awdurdod Archwilio (Cymraeg) (PDF, 155 KB)
Other
Rhybudd o Benodi Awdurdod Archwilio (Saesneg) (PDF, 164 KB)