Fferm Wynt Alltraeth Mona

Mae’r rhestr isod yn cynnwys cofnod o’r cyngor rydym wedi’i roi ar gyfer y prosiect hwn. I weld rhestr o’r holl gyngor a roddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio, gan gynnwys cyngor nad yw’n gysylltiedig â’r prosiect, ewch i’r Gofrestr cyngor.

Mae dyletswydd statudol, o dan adran 51 Deddf Cynllunio 2008, i gofnodi’r cyngor a roddir mewn perthynas â chais neu ddarpar gais, gan gynnwys enw’r sawl a ofynnodd am y cyngor, a sicrhau bod hyn ar gael i’r cyhoedd.

Rhagolwg
Enquiry received via meeting
response has attachments
Chyfarfod diweddaru'r prosiect - Project update meeting
Gweler yr atodiad - Please see attached

05/04/2022
BP/ EnBW - anon.
Enquiry received via meeting
response has attachments
Nodyn cyfarfod sefydlu - Inception meeting note
Gweler yr atodiad - Please see attached

04/10/2021
Mona Offshore Wind Limited - anon.