Fferm Wynt Alltraeth Mona

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

SourceDescription
Other
Barn Gwmpasu (PDF, 12 MB)
Mabwysiadwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 15 Mehefin 2022
Other
Awel y Môr Offshore Wind Farm (PDF, 628 KB)
Ymateb Ymgynghoriad Cwmpasu Hwyr
Other
Mona Offshore Wind Limited (PDF, 36 MB)
Adroddiad Cwmpasu a gyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Gwladol ar 5 Mai 2022