Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 22/06/2022
Gan Rostons on behalf of Mr Ivor Beech

Sylw

We have concerns regarding the following issues: - A significant amount of land occupied and farmed by Mr Beech is to be affected, during and after the works have been completed, this will greatly affect the productive capacity of the land to produce food and is a concern with regards to food security. - The additional traffic accessing the construction compounds on the A547 & Bodelwyddan Road will cause significant congestion as it accesses the A525. - The presence of the construction compounds in close proximity to residential properties has the potential to cause significant stress and health issues to those living at the properties.