Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 22/06/2022
Gan Rostons on behalf of Mr Hugh Wynne-Davies

Sylw

We are concerned in principle about the amount of agricultural land being acquired for the scheme and its impacts on food security. principally the amount of land required for contemporary construction compounds and ensuring that the land is returned in a proper and productive condition. We are also concerned about the additional traffic using Dyserth Road and the hazards it will cause for other road users and pedestrians.