Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 24/06/2022
Gan Betws yn Rhos and Llanelian yn Rhos Community Council

Sylw

The visibility of the windfarm to high ground coastal habitation within the Community Council area due to the size and diameter of the structures. Any compensatory grant available to the Community Council area.