Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Derbyniwyd 13/01/2023
Gan Douglas Bartlett

Sylw

I am a Flintshire resident who is concerned that there are only commercial benefits from this project. I would like to resprent the views of local residents and examine the benefits of the project for local residents, local communities, benefits to Wales and it's environmental strategy. Benefits to the Worldwide responce to the climate emergency.