Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Derbyniwyd 05/01/2023
Gan Philip Warrington

Sylw

1. Damage to the soil which won’t be returned to its original condition 2. The impact of the site on the ability to market & sell our property, farmhouse, outbuildings & farmyard, including future development of this