Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Derbyniwyd 05/01/2023
Gan Carl Woods

Sylw

As the owner of a small 1 acre field at Picton CH207896. Your plan is to gain access for pipeline work,By splitting the field into three sections by putting a track through the centre of the field,therefore ruining IT as it is only 1 acre.There is a perfectly good access only 30 yards away up an existing farm track straight into the field behind.Therefore not requiring our field for access.