Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Derbyniwyd 15/12/2022
Gan Dwr Cymru Welsh Water

Sylw

We request to be included as a registered interested party, as the statutory sewerage and water undertaker we have numerous assets of concern, and have been previously notified of the proposals as part of pre-application discussions with the applicant.