Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Derbyniwyd 13/12/2022
Gan Sarah Harley

Sylw

I am an interested party as pert of the pipeline will affect me as a landowner. My concerns are the impact the pipeline will have on my livelihood. Will I get fair compensation? Will there be any negotiations where an when the pipeline will go? What is the intended timescale?