Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 04/07/2022
Gan Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd

Sylw

Mae Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd o'r farn fod y prif faterion i'w ystyried o ran y datblygiad gerbron yn cynnwys effaith ar ardal a thirwedd yr Awdurdod, ac byddem yn darparu sylwadau pellach ar y materion yma ymhellach ymlaen yn y broses.