Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 03/07/2022
Gan William Beament

Sylw

I object to this development on the grounds that Awel-y- mor has not confirmed they will not be using SF6 gas in their instillation. SF6 is is an extremely potent greenhouse gas. Until Awel-y-mor confirm they will not use SF6 , I would like my objection to be registered.