Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 15/06/2022
Gan Envirowatch.EU

Sylw

1.Replacement of loss of land by sufficient compensatory replacement by tree/ shrub planting, 2.Wildlife, including insect provision, 3. Green connecting corridors, 4. Water bodies for the above