Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 13/06/2022
Gan Martyn Hussey

Sylw

An Integral part of this development is the requirement to connect to the National Grid. The plan is to do this via National Grid's substation at Boddlewyddan, however, in order to facillitate this, National Grid require enabling works, including extension and new sections of overhead lines. My question therefore is how can this development be objectively considered without knowing the extent of the modifications necessary to the National Grid substation at Boddlewyddan. Secondly I question the size of the proposed onshore substation. The developers alraedy operate a onshore substation in the same area for the Gwynt y Mor wind farm, this is a larger renewable energy source which utilises 6.92 acres of rural land. The Awel y Mor proposal may take up to 12.35 acres of fresh rural land so having a larger environmental impact