Cysylltiad Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 560 KB
Llyfrgell yr Archwiliad
Other
Maint: 162 KB
National Grid Electricity Transmissions Plc
Hysbysiad o Dynnu'n ôl
Other
Maint: 169 KB
Yr Awdurdod Archwilio
Lythyr yr Awdurdod Archwilio - Cais Wedi Tynnu yn Ôl
Other
Maint: 121 KB
Hysbysiad o Benderfyniad Gweithdrefnol
Llythyr o'r Awdurdod Archwilio yn gwahodd sylwadau ar y Cais am Ohirio
Other
Maint: 127 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 47 KB
Maritime & Coastguard Agency
Cyflyniadau Ychawnegol - Cynrychiolaeth Perthnasol Hwyr - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 34 KB
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - Cynrychiolaeth berthnasol hwyr.
Other
Maint: 38 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - 10.2: Amserlen Amrywiad i'r Llyfr Cyfeirnod
Other
Maint: 522 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - 1.5 (B) - Canllaw Diwygiedig i'r Cais
Other
Maint: 2 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - 2.1 (B) - DCO Diwygiedig
Other
Maint: 527 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Tystysgrif Cydymffurfio
Other
Maint: 800 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Cyflwyniadau Ychwanegol - Derbyniwyd yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Archwilio - 2.1 (B) - DCO Diwygiedig (Newidiadau Olrhain)
Other
Maint: 294 KB
Penodi’r Awdurdod Archwilio
Hysbysiad o benodi'r Awdurdod Archwilio
Other
Maint: 59 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
Hysbysiad s56
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.