Cysylltiad Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau ar draws ffiniau
Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 10 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.3 Datganiad o Resymau (Welsh language version of document 3.1 Statement of Reasons)
Other
Maint: 31 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.5 Draft Route Alignment Report Wylfa to the Menai Crossing Area
Other
Maint: 9 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.2 Wylfa to Pentir Preferred Route Corridor Selection Report
Other
Maint: 785 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.7.2 Historic Need Case - 2015
Other
Maint: 883 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.7.3 Historic Need Case - 2016
Other
Maint: 6 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.8.1 Historic Strategic Options Report - 2012
Other
Maint: 1 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.7.1 Historic Need Case - 2012
Other
Maint: 25 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.3 Wylfa to Pentir Route Options Report
Other
Maint: 654 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.8.3 Historic Strategic Options Report - 2016 Update
Other
Maint: 6 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.8.2 Historic Strategic Options Report - 2015
Other
Maint: 6 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.6 Menai Strait Crossing Report
Other
Maint: 28 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.4 Preferred Route Option Selection Report Wylfa to the Menai Crossing Area
Other
Maint: 321 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.9 Crynodeb or Datganiad Cynllunio (Welsh language summary of document 7.14 Planning Statement)
Other
Maint: 767 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.2 Memorandwm Esboniadol (Welsh language version of document 2.2 Draft Explanatory Memorandum)
Other
Maint: 847 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.11 Hanes y Prosiect (Welsh language version of document 7.3 History of the Project)
Other
Maint: 1 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.7 Asesiad or Effaith ar yr Iaith Gymraeg (Welsh language version of document 5.26 Welsh Language Impact Assessment)
Other
Maint: 518 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.4 Datganiad Cyllido (Welsh language version of document 3.2 Funding Statement)
Other
Maint: 861 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.1 Dogfen Lywio (Welsh language version of document 1.1 Navigation Document)
Other
Maint: 11 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.6 Crynodeb Annhechnegol or Datganiad Amgylcheddol (Welsh language version of document 5.0 Non Technical Summary)
Other
Maint: 551 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.8 Crynodeb or Adroddiad Ymgynghori (Welsh language summary of document 6.1 Consultation Report)
Other
Maint: 35 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
9.1 Wylfa to Pentir Overhead Electricity Transmission Line - Route Corridor Identification Report
Other
Maint: 2 MB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.5 Dogfen Gyfarwyddyd Cynllunio (Welsh language version of document 4.14 Plans Guidance Document)
Other
Maint: 934 KB
National Grid Electricity Transmission Plc
8.10 Crynodeb or Adroddiad Dylunio (Welsh language summary of document 7.17 Design Report)
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.