Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Derbyniwyd 12/01/2023
Gan Gillian Stevenson

Sylw

My initial concern is that I have had limited engagement from senior stakeholders. The proposed project could sterilise the land for future development. The structure of the soil could be affected which would impact future productivity of crop growth. There could also be flooding implications once any proposed work is completed.