Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 06/07/2022
Gan Llanddulas and Rhyd Y Foel Community Council

Sylw

I have been asked by the Community Council to register our interest for the following reasons. 1. Although the Project is centered on the Rhyl area a significant number of the turbines will be built off the coast of Llanddulas village 2. The Project involves construction work along the A55 which is the main route for tourism into the area