Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 06/07/2022
Gan The Crown Estate

Sylw

The Crown Estate requests to be registered as an Interested Party in the examination of the Awel y Môr Offshore Windfarm. Our interest in the project is that Awel y Môr Offshore Wind Farm Ltd holds an Agreement for Lease from The Crown Estate.