Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 06/07/2022
Gan Carl Davies

Sylw

Charter Skipper/Commercial fisherman Conwy based. Our sector was included in the scoping process during a few meetings with RWE, Gobi Consultants and the Fishery Liason Officer, which was much appreciated. Many concerns were flagged, concerning the effects Awel y Mor construction and post construction on finfish and shellfish, after reading the scoping report and PIER. The charter vessel industry along the North Wales coast has extensive experience of the effects of other wind farms on finfish. However, I am concerned to note that in the EIS many of these concerns have not been addressed. Best Regards, Carl Davies REDACTED