Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 01/07/2022
Gan EirGrid

Sylw

I am Lead Cable Engineer for the East West Interconnector (EWIC) which is an asset owned by EirGrid and is considered a nationally critical piece of infrastructure. I am registering interest in order to ensure the integrity of the asset is upheld throughout.