Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 30/06/2022
Gan Llandudno Town Council

Sylw

The development will have a significant impact on the Town of Llandudno. There are the visual aspects and the potential impacts on the tourism and the SSSI (Great Orme) to be considered. If this does go ahead as seems to be implied by the current situation, Llandudno Town Council wishes to ensure that the maximum benefit for the town and community is achieved. The Town Council would also want assurances about the carbon footprint, operational lifespan and end of life reparation for the development.