Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 27/06/2022
Gan DMPC on behalf of Mr JB & Mrs E Evans

Sylw

Concerns the substantial adverse impact of the proposed scheme acquisition (and ancillary works) on the viability of our client's agricultural enterprise (taking into account the extent of the mitigation area earmarked for the siting of the substation) , together with screening measures proposed and the lasting detrimental effect on the retained property.