Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 10/06/2022
Gan Captain Haddock’s Seafood

Sylw

I have been fishing in Liverpool Bay and the north Wales Coast for over 30 years, the wind farm will have a massive impact on my business just like the wind farms did in previous years. I need to be kept informed at all times. Regards Kevin Mckie