Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 08/06/2022
Gan Chris Baines

Sylw

I wish to see the proposed array as the physical basis for sea bed ecological restoration and proactive marine nature conservation. I would also like to see this and the other arrays in Liverpool bay as a protected route for seabed transmission cable connections between Anglesey (Wylfa) and Deeside (Connah's Quay. This option would avoid the need for new towers and transmission lines across the Anglesey AONB, the Menai Straights, Snowdonia National Park and the Clwydian Hills AONB