Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Nid safbwyntiau’r Arolygiaeth Gynllunio yw’r rhai a fynegir ar y dudalen hon. Yr hyn a ddangosir yma yw cynnwys a gyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio gan y cyhoedd a phartïon eraill â buddiant, sy’n rhoi eu barn ynglŷn â’r cynnig hwn.

Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Derbyniwyd 07/06/2022
Gan Maritime and Coastguard Agency

Sylw

MCA will be responding to the ExA on matters concerning the safety of maritime navigation and maritime Search and Rescue. MCA will provide comments on the Navigation Risk Assessment, Shipping & Navigation chapter of the EIA Report, and the content of the DCO and DML. The main issues for MCA are concerning vessel routeing, vessels' ability for continued safe passage, that risks to all vessels and craft are at an acceptable level, and the project is not at the detriment to the provision of Search and Rescue, and other emergency response.