Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 255 KB
SP Manweb
Email of 30 June 2016 from SP Manweb to BEIS with the following documents appended: Addendum to the Book of Reference for Option A Version 5 (Document Reference 4.3 Option A v5) and Addendum to the Book of Reference Option B Version 3 (Document Reference 4.3 Option B v3).
Other
Maint: 514 KB
Development Consent Order as made by the Secretary of State
Other
Maint: 117 KB
Hysbysiad o benderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol (Rheol 23)
Other
Maint: 116 KB
Notice of the Decision by the Secretary of State (Reg 23)
Other
Maint: 87 KB
Examining Authority Recommendation Report - Appendix A
List of Abbreviations
Other
Maint: 1 MB
Examining Authority Recommendation Report - Appendix C
Examination Library
Other
Maint: 122 KB
Examining Authority Recommendation Report - Appendix B
Events in the Examination
Other
Maint: 7 MB
Post Examination Correspondence Log
Other
Maint: 1 MB
Examining Authority Recommendation Report - Appendix E
Examining Authority's Recommended Development Consent Order
Other
Maint: 141 KB
Examining Authority Recommendation Report - Appendix D
List of Objections to Compulsory Acquisition of Rights and Restrictions
Other
Maint: 2 MB
Examining Authority Recommendation Report
Main Report
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.