Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Sylwadau a dderbyniwyd ynghylch Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Mae’r rhestr isod yn cynnwys pawb a gofrestrodd i gyflwyno eu hachos ynghylch Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru a’u sylwadau perthnasol. Cyhoeddwyd y sylwadau yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi’n wreiddiol.

FfynhonnellSylw – cliciwch ar unrhyw eitem i weld rhagor o fanylion