Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) wedi gofyn i’r Arolygiaeth Gynllunio hwyluso ymgynghori ychwanegol.

Bydd yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad a sylwadau ar yr ymatebion hyn yn cael eu cyhoeddi isod.

SourceDescription
Other
Sheila Harman (PDF, 10 KB)
Response to the Department of Energy and Climate Change's consultation letter of 23 May 2016.
Other
SP Manweb (PDF, 1 MB)
Response to the Department of Energy and Climate Change's consultation letter of 23 May 2016.
Other
Conwy County Borough Council (PDF, 93 KB)
Response to the Department of Energy and Climate Change's consultation letter of 23 May 2016.
Other
Natural Resources Wales (PDF, 73 KB)
Response to the Department of Energy and Climate Change's consultation letter of 23 May 2016.