Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae penderfyniadau gweithdrefnol yn cynnwys llythyrau a hysbysiadau ffurfiol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Archwilio neu’r Ysgrifennydd Gwladol.

SourceDescription
Other
Maint: 101 KB
ExA's consultation draft Development Consent Order
Other
Maint: 114 KB
Rule 17 Letter
Request by the ExA for further information from Cadw. Letter dated 14 December 2015.
Other
Maint: 61 KB
Unaccompanied Site Inspection Note 10 December 2015
The ExA's note of their unaccompanied site inspection undertaken on 10 December 2015.
Other
Maint: 105 KB
Unaccompanied Site Inspection Note 7th December
The ExA's note of their unaccompanied site inspection undertaken on 7 December 2015.
Other
Maint: 139 KB
Amserlen ar gyfer archwilio Opsiwn B
Welsh language version of the Timetable for the examination of Option B letter.
Other
Maint: 125 KB
Timetable for examination of Option B
Other
Maint: 76 KB
Examining Authority Second Questions - Table 1
Interested Parties who are objecting to the Compulsory Acquisition of Rights
Other
Maint: 128 KB
Examining Authority Second Questions
Other
Maint: 44 KB
Proposed provision checklist
Acceptance Checklist relating to the proposed provision for the compulsory acquisition of additional land
Other
Maint: 99 KB
Hysbysiad o benderfyniadau trefniadol ar Opsiwn B
Welsh Language version of the notification of procedural decision on Option B.
Other
Maint: 97 KB
Notification of procedural decision on Option B
Other
Maint: 104 KB
Notification of decision to accept proposed compulsory acquisition of additional land as part of the application
Letter from the ExA to the applicant notifying of the acceptance of the proposed provision for the compulsory acquisition of additional land
Other
Maint: 87 KB
Procedural Decision on Option B
Procedural Decision taken by the ExA to accept the applicant?s proposed scheme changes.
Other
Maint: 46 KB
Unaccompanied site inspection note 27th July
The ExA's note of their unaccompanied site inspection undertaken on 27 July 2015
Other
Maint: 179 KB
Llythyr Rheol 8
Other
Maint: 150 KB
Rule 8 Letter
Other
Maint: 349 KB
Examining Authority Questions
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.