Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Option A Open Floor Hearing 09-12-2015 (SAIN, 59 MB)
Audio recording of the Open Floor Hearing in relation to Option A (the original application). Held on Wednesday 9 December 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Option B Open Floor Hearing 09-12-2015 (SAIN, 6 MB)
Audio recording of the Open Floor Hearing on the proposed provision for the compulsory acquisition of rights and the imposition of restrictions over additional land in relation to Option B. Held on Wednesday 9 December 2015 at Denbigh Town Hall.