Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
audio recording
Maint: 19 KB
Issue Specific Hearing 30-09-2015- Part 1 1
Audio recording of the Issue Specific Hearing on Landscape and visual impact; heritage impacts and biodiversity. Held on Wednesday 30 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 137 MB
Issue Specific Hearing 30-09-2015 - Part 4
Audio recording of the Issue Specific Hearing on Landscape and visual impact; heritage impacts and biodiversity. Held on Wednesday 30 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 70 MB
Issue Specific Hearing 30-09-2015- Part 3
Audio recording of the Issue Specific Hearing on Landscape and visual impact; heritage impacts and biodiversity. Held on Wednesday 30 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 60 MB
Issue Specific Hearing 30-09-2015- Part 2
Audio recording of the Issue Specific Hearing on Landscape and visual impact; heritage impacts and biodiversity. Held on Wednesday 30 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 98 MB
Issue Specific Hearing 30-09-2015- Part 1
Audio recording of the Issue Specific Hearing on Landscape and visual impact; heritage impacts and biodiversity. Held on Wednesday 30 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 19 KB
Issue Specific Hearing 30-09-2015 - Part 4 1
Audio recording of the Issue Specific Hearing on Landscape and visual impact; heritage impacts and biodiversity. Held on Wednesday 30 September 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Maint: 74 KB
Action points from Day 2 ISH
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.