Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
audio recording
Maint: 67 MB
Option B Issue Specific Hearing 10-12-2015
Audio recording of the Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order for Option B. Held on Thursday 10 December 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
audio recording
Maint: 30 MB
Option A Issue Specific Hearing 10-12-2015
Audio recording of the Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order for Option A (the original application). Held on Thursday 10 December 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Maint: 88 KB
Action points from Day 3 ISH
Action points from the Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order held on 10 December 2015.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.