Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Yr holl ddogfennau a dderbyniwyd neu a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymwneud â gwrandawiadau. Rhoddir diffiniad o’r gwahanol fathau o wrandawiadau yn y rhestr termau.

SourceDescription
Other
Option B Issue Specific Hearing 10-12-2015 (SAIN, 67 MB)
Audio recording of the Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order for Option B. Held on Thursday 10 December 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Option A Issue Specific Hearing 10-12-2015 (SAIN, 30 MB)
Audio recording of the Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order for Option A (the original application). Held on Thursday 10 December 2015 at Denbigh Town Hall.
Other
Action points from Day 3 ISH (PDF, 88 KB)
Action points from the Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order held on 10 December 2015.