Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

Mae’r rhestr isod yn cynnwys tystiolaeth neu ddogfennau ychwanegol a dderbyniwyd yn ystod yr archwiliad y tu allan i’r terfynau amser a osodwyd gan yr Awdurdod Archwilio. Fodd bynnag, mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn a derbyn y rhain i’r archwiliad fel cyflwyniadau ychwanegol.

Ni ddarganfuwyd unrhyw ddogfennau.