Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r rhestr isod yn cynnwys tystiolaeth neu ddogfennau ychwanegol a dderbyniwyd yn ystod yr archwiliad y tu allan i’r terfynau amser a osodwyd gan yr Awdurdod Archwilio. Fodd bynnag, mae’r Awdurdod Archwilio wedi arfer ei ddisgresiwn a derbyn y rhain i’r archwiliad fel cyflwyniadau ychwanegol.

SourceDescription
Other
Maint: 157 KB
SP Manweb
Letter of 28 October 2015 in relation to the examination of Option B.
Other
Maint: 180 KB
Pinsent Masons ar ran SP Manweb
Applicant's Regulation 8 Newspaper Notice
Other
Maint: 468 KB
Pinsent Masons ar ran SP Manweb
Submission for Preliminary Meeting on 28 July 2015 regarding proposed changes to the application
Other
Maint: 595 KB
Pinsent Masons ar ran SP Manweb
Letter of 9 October 2015 in relation to the acceptance of the proposed provision for the compulsory acquisition of additional land to facilitate Option B.
Other
Maint: 489 KB
SP Manweb
Letter of 26 August 2015 notifying that the connection agreement for the Nant Bach wind farm is likely to be terminated, and that submission of the proposed scheme 'Option B' will be delayed.
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.