Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r hidlydd a ddewiswyd yn dangos yr holl gynrychiolaethau digonolrwydd ymgynghori a gyflwynwyd gan ymgyngoreion awdurdod lleol. Mae’r cynrychiolaethau hyn yn amlinellu p’un a yw’r ymgeisydd wedi cydymffurfio â dyletswyddau o dan adrannau 42, 47 and 48 Deddf Cynllunio 2008.

SourceDescription
Other
Maint: 16 MB
Denbighshire County Council
Adequacy of Consultation representation
Other
Maint: 146 KB
Conwy County Borough Council
Adequacy of Consultation representation
Other
Maint: 38 KB
Powys County Council
Adequacy of Consultation representation
Other
Maint: 32 KB
Snowdonia National Park Authority
Adequacy of Consultation representation
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.