Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (3)

Cais y datblygwr (193)

Derbyn (6)

Cyn archwiliad (19)

Archwiliad (446)

Penderfyniad (43)

Penderfywyd (2)

Dyddiad

Mae’r hidlydd a ddewiswyd yn dangos yr holl gynrychiolaethau digonolrwydd ymgynghori a gyflwynwyd gan ymgyngoreion awdurdod lleol. Mae’r cynrychiolaethau hyn yn amlinellu p’un a yw’r ymgeisydd wedi cydymffurfio â dyletswyddau o dan adrannau 42, 47 and 48 Deddf Cynllunio 2008.

SourceDescription
Other
Denbighshire County Council (PDF, 16 MB)
Adequacy of Consultation representation
Other
Conwy County Borough Council (PDF, 146 KB)
Adequacy of Consultation representation
Other
Powys County Council (PDF, 38 KB)
Adequacy of Consultation representation
Other
Snowdonia National Park Authority (PDF, 32 KB)
Adequacy of Consultation representation
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.