Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

Mae’r hidlydd a ddewiswyd yn dangos yr holl gynrychiolaethau digonolrwydd ymgynghori a gyflwynwyd gan ymgyngoreion awdurdod lleol. Mae’r cynrychiolaethau hyn yn amlinellu p’un a yw’r ymgeisydd wedi cydymffurfio â dyletswyddau o dan adrannau 42, 47 and 48 Deddf Cynllunio 2008.

Ni ddarganfuwyd unrhyw ddogfennau.