Tidal Lagoon Swansea Bay

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Llinell amser (10 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

20/08/2020
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
09/06/2015
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
10/03/2015
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
10/06/2014
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
14/04/2014
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
11/04/2014
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
07/03/2014
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
06/03/2014
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/02/2014