Storfa Bwmpio Glyn Rhonwy

Mae’r rhestr isod yn cynnwys cofnod o’r cyngor rydym wedi’i roi ar gyfer y prosiect hwn. I weld rhestr o’r holl gyngor a roddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio, gan gynnwys cyngor nad yw’n gysylltiedig â’r prosiect, ewch i’r Gofrestr cyngor.

Mae dyletswydd statudol, o dan adran 51 Deddf Cynllunio 2008, i gofnodi’r cyngor a roddir mewn perthynas â chais neu ddarpar gais, gan gynnwys enw’r sawl a ofynnodd am y cyngor, a sicrhau bod hyn ar gael i’r cyhoedd.

Rhagolwg
Enquiry received via meeting
response has attachments
Meeting with Snowdonia Pumped Hydro Ltd to discuss progress of project and give feedback on draft application documents.
See attached meeting note.

22/09/2015
Snowdonia Pumped Hydro Ltd - Ben Lewis
Enquiry received via meeting
response has attachments
Meeting with Snowdonia Pumped Hydro Ltd to discuss progress of project and give feedback on draft application documents.

15/05/2015
Snowdonia Pumped Hydro Ltd - Ben Lewis
Enquiry received via meeting
response has attachments
A project update meeting with the applicant
Please see meeting note attached

09/03/2015
Snowdonia Pumped Hydro Ltd - Ben Lewis
Enquiry received via meeting
response has attachments
Site Visit and Project Meeting
Please see the attached meeting note

02/12/2014
The Planning Inspectorate
Enquiry received via meeting
response has attachments
Project inception meeting with the Applicant
Please see the attached meeting note

22/10/2014
Snowdonia Pumped Hydro