Internal Power Generation Enhancement for Port Talbot Steelworks

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Diffinnir y cyfnod ar gyfer her gyfreithiol yn a118 Deddf Cynllunio 2008. Ceir rhagor o wybodaeth am herio cyfreithiol yn y llythyr a anfonir at bob Parti â Buddiant ynghyd â phenderfyniad a datganiad o resymau’r Ysgrifennydd Gwladol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses, anfonwch neges e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio:[email protected] neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0303 444 5000.

Llinell amser (42 Eitemau)

Fel y cynghorwyd yn ein Datganiad Preifatrwydd, bum mlynedd ar ôl cyhoeddi penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol, caiff yr holl ddogfennau cyhoeddedig sy’n weddill sy’n gysylltiedig â chais eu tynnu oddi ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol, ac eithrio’r canlynol a gedwir yn unol â’n cadw dogfennau polisi:

  • Rhybudd penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a’i ddatganiad o resymau;
  • Os caiff ei wneud, y Gorchymyn Caniatâd Datblygu;
  • Adroddiad Argymhelliad yr Awdurdod Archwilio ac atodiadau cysylltiedig;
  • Unrhyw ddogfennau sy’n ymwneud â cheisiadau newid materol / ansylweddol;
  • Unrhyw hysbysiadau cywiro; a
  • Pob cyngor adran 51 a gyhoeddir mewn perthynas â chais.

O’r herwydd, pwrpas y faner hon yw tynnu sylw y byddwn yn dileu pob dogfen yn fuan, ac eithrio’r rhai a restrir uchod.

26/01/2021

The Secretary of State has granted development consent for this application. For further information, please refer to the following documents:

Secretary of State’s decision letter
Development consent order
Planning Inspectorate’s recommendation to the Secretary of State
Notice of the decision by the Secretary of State
Habitats Regulations Assessment

08/12/2015
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
08/12/2015

Responses to the request for comments by the Department of Energy and Climate change in their letter dated 29 October 2015 have now been published.

12/11/2015

The Department of Energy and Climate Change have granted an extension to the deadline for comments on the application, requested in their letter to the Applicant, Associated British Ports and Natural Resources Wales.

The revised deadline is 23:59 on Wednesday 11 November 2015.

10/11/2015

A letter from the Department for Energy and Climate Change to the Applicant, Associated British Ports and Natural Resources Wales requesting comments on the application has been published.

Interested parties are also welcome to respond, the deadline for any responses is 10 November 2015.

29/10/2015
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
09/09/2015

The Examining Authority completed its examination of this application at 23:59 on 9 June 2015. The Examining Authority will now report to the Secretary of State for Energy and Climate Change on or before 9 September 2015, who are expected to make their decision no later than 9 December 2015.

That decision and the Examining Authority’s report will be published on this website when a decision is made. The Examining Authority wishes to thank all those who participated in the examination.

A number of documents, which were received before the close of examination on Tuesday 9 June 2015, have been accepted by the Examining Authority into the examination and have been published.

11/06/2015

The following submissions in response to the ExA’s rule 17 letter dated 20 May 2015 have now been published:

Associated British Ports

Tata Steel UK Ltd

09/06/2015
Yr archwiliad yn dod i ben

09/06/2015

Responses to the Examining Authority’s letter dated 15 May 2015, requesting further information, have been published.

Responses to the Examining Authority’s letter dated 20 May 2015, requesting further information, have been published.

In addition the Applicant has submitted:

Draft Development Consent Order (Revision 5)
Comparison version showing changes made between revisions 4 & 5

If you have any comments on these responses, these should be received no later than Friday 5 June 2015.

29/05/2015

An additional letter (dated 20 May 2015) containing the Examining Authority’s further written questions has been published.

21/05/2015

A letter containing the Examining Authority’s further written questions has been published.

15/05/2015
12/05/2015

The following agendas have now been published:

Issue Specific Hearing 15 April 2015

Open Floor Hearing 15 April 2015

01/04/2015

Submissions received for Deadline 5 (19 March 2015) have been published.

On 19 March a letter giving Notification of additional Hearings was published.

20/03/2015
19/03/2015
04/03/2015
16/02/2015

Submissions received for Deadline 2 (5 February 2015) have been published.

Please also note that the agenda for the Issue Specific Hearing on the draft Development Consent Order has been published

06/02/2015

A Rule 17 letter, issued by the Examining Authority, requesting further information from the Welsh Government has now been published.

03/02/2015

A Rule 17 letter issued by Examining Authority requesting further information from the applicant has now been published.

30/01/2015

Please note that the Examining Authority has exercised its discretion and agreed to accept the following as a late submission for Deadline 1 by National Grid Electricity Transmission Plc:

Written Representation by National Grid Electricity Transmission Plc

26/01/2015
milestone icon

Darllen y llythyr

Mae’r amserlen arholiadau (llythyr rheol 8 llythyr) wedi ei anfon at bartïon â buddiant

Penderfyniad gweithdrefnol yn dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol

18/12/2014
Yr archwiliad yn dechrau
10/12/2014
Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
09/12/2014
milestone icon

Mae hysbysiad o’r Cyfarfod Rhagarweiniol (llythyr Rheol 6) wedi ei ddanfon i gyfranogion Darllenwch y llythyr

Mae’r llythyr hefyd yn cynnwys yr Amserlen Archwilio ddrafft a’r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion.

13/11/2014
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
29/10/2014
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
22/10/2014
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
15/09/2014
milestone icon Darllen y llythyr

Derbyniwyd y cais i’w archwilio

02/09/2014
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
02/09/2014
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
07/08/2014