Hirwaun Power Station

Sylwadau a dderbyniwyd ynghylch Hirwaun Power Station

Mae’r rhestr isod yn cynnwys pawb a gofrestrodd i gyflwyno eu hachos ynghylch Hirwaun Power Station a’u sylwadau perthnasol. Cyhoeddwyd y sylwadau yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi’n wreiddiol.

FfynhonnellSylw – cliciwch ar unrhyw eitem i weld rhagor o fanylion