Hirwaun Power Station

Beth fydd yn digwydd nesaf

Gwnaed penderfyniad ar y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer ar ac mae wedi’i gyhoeddi erbyn hyn.

Llinell amser (10 Eitemau)

Mae’r dogfennau archwiliad sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi’u harchifo ac nid ydynt ar gael ar y wefan hon mwyach. Gellir gweld penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol a Gorchymyn Caniatâd Datblygu ar y tab Dogfennau.

I ddarganfod ble i weld y Dogfennau Ardystiedig, cyfeiriwch at y manylion cyswllt a nodir yn Nodyn Esboniadol y Gorchymyn Caniatâd Datblygu.

02/03/2021
Gwnaed penderfyniad gan y Ysgrifennydd Gwladol
23/07/2015
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi argymhellion
23/04/2015
  • Cynhelir y Cyfarfod Rhagarweiniol
  • Yr archwiliad yn dechrau
23/07/2014
Cyhoeddi sylwadau perthnasol ar y wefan
03/06/2014
Cofrestru partïon â buddiant yn dod i ben
29/05/2014
Cofrestru’n dechrau i bartïon â buddiant
24/04/2014
Penderfyniad ynghylch p’un a ddylid derbyn cais i’w archwilio ai peidio
15/04/2014
Cais wedi cyraedd yr Arolygiaeth Gynllunio
21/03/2014