SP Mid Wales (Electricity) Connections Project (SP Manweb)

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

SourceDescription
Other
Maint: 282 KB
141017 Transboundary Screening Matrix
Other
Maint: 2 MB
140717 SP Mid Wales Connections Scoping Opinion Report
Final Scoping Opinion, updated to include the consultation response from Kerry Community Council which was omitted from the original version. The remainder of the original Opinion (published on 17 July 2015) is unchanged.
Other
Maint: 25 MB
Scoping Report & Appendices - Low Res
Applicant request for a Scoping Opinion from the Secretary of State (low resolution version).
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.