SP Mid Wales (Electricity) Connections Project (SP Manweb)

Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddangos yr eitemau sy’n cyfateb i’ch buddiant yn unig.

Dyddiad

SourceDescription
Other
141017 Transboundary Screening Matrix (Document 282 KB)
Other
140717 SP Mid Wales Connections Scoping Opinion Report (PDF, 2 MB)
Final Scoping Opinion, updated to include the consultation response from Kerry Community Council which was omitted from the original version. The remainder of the original Opinion (published on 17 July 2015) is unchanged.
Other
Scoping Report & Appendices - Low Res (PDF, 25 MB)
Applicant request for a Scoping Opinion from the Secretary of State (low resolution version).
Gellir hidlo dogfennau yn ôl eu dyddiad cyhoeddi neu yn ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol iddynt. Cyhoeddir dyddiadau cau yn yr amserlen ar ddechrau’r archwiliad a gellir eu gweld ar dab amserlen yr archwiliad.